קנה את רמת הנפט של הלקוח התאילנדי חזרה אל בית.

Edit:שיאן Camon אוטומטי כלי ושות', בע מ      Date:May 27, 2017

מדידת מפלס המים

תאילנד הלקוח לקנות את מד רמת השמן של הגב אל ההזמנה.

בפעם האחרונה הלקוח רכש שלוש חתיכות של מדדי רמת השמן.


water levelgauge.jpg

הוא איש אסור, הכל מושלם. אבל אני

ניסו לענות על בקשתו, אין תלונות, על פי שלו

שרטוטים כדי למצוא ספקים.

אמנם הוא קיבל את הסחורה, ויש לי קשר מועט, אבל שם

היא רשימה של הפעם הראשונה למצוא אותי, כי הוא בוטח בי מספיק.